Máy đọc mã vạch cho siêu thị, đại siêu thị
0912 048 124