Khuyến mại

Vitacam DZ3000 Pro

Giá: 960,000 đ 1,190,000 đ

Máy in hóa đơn Bixolon SRP-275iii

Giá: 5,200,000 đ 5,500,000 đ

Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350III

Giá: 4,375,000 đ 4,500,000 đ

Máy in hóa đơn Bixolon SRP 330II

Giá: 3,850,000 đ 3,960,000 đ

Máy in hóa đơn Bixolon SRP-E302

Giá: 2,540,000 đ 2,900,000 đ

Máy in mã vạch Bixolon SLP-XT5-43S

Giá: 23,000,000 đ 25,000,000 đ

Máy in mã vạch Bixolon SLP-TX400G

Giá: 5,300,000 đ 5,400,000 đ

Máy in mã vạch Bixolon SLP-TX403G

Giá: 5,500,000 đ 5,990,000 đ

Máy in hóa đơn Epson TM-m30 (USB+LAN)

Giá: 7,000,000 đ 7,350,000 đ
0912 048 124