Thẻ giấy dùng cho máy chấm công thẻ giấy
0912 048 124